Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011


"The hair is the richest ornament of women."
~ Martin Luthe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου